Βάση δεδομένων
καλών πρακτικών

Η καλή σκέψη έρχεται μόνο μέσα από τη γνώση

Προς τι μια βάση δεδομένων;

Θα συγκεντρώσει παραδείγματα καλών πρακτικών στη γεωργική παραγωγή, την κτηνοτροφία, την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορία, καθώς και τοπικές / διαπεριφερειακές πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην πολιτιστική κληρονομιά και την αφήγηση (για παράδειγμα, πώς μια αγροτική εκκλησία και η γιορτή την ημέρα του Αγίου της συνδέεται με την πώληση ή ανταλλαγή τοπικών προϊόντων στο πέρασμα των χρόνων).

01.

GIS για την ύπαιθρο χώρα

Η χρήση εργαλείων GIS θα δείξει με σαφήνεια την κατανομή καλών πρακτικών και σχετικής εμπειρίας στον γεωγραφικό, οικολογικό και οικονομικό χώρο και θα διευκολύνει τον εντοπισμό κενών και συσσωρεύσεων τόσο σε κάθε περιοχή χωριστά όσο και μεταξύ των περιοχών.

Διαφορετικοί δείκτες, στατιστικά στοιχεία, γεγονότα και ορθές πρακτικές, όπως θα ανακτηθούν σε επιτόπια μελέτη στην αρχή του έργου, θα αποδοθούν με δυναμικούς χάρτες τους οποίους θα μπορείτε να συμβουλευτείτε για τη σύγκριση δεδομένων με αντικειμενικό τρόπο.

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτά τα αποτελέσματα