Μεθοδολογία για αγροτική ανάπτυξη

Εφαρμογή ολοκληρωμένης προσέγγισης στη δημιουργία ικανοτήτων αγροτικής ανάπτυξης

Προς τι αυτή η μεθοδολογία

Αυτό το προϊόν θα συστηματοποιήσει την αποκτηθείσα εμπειρία των εταίρων σε μεταβιβάσιμα παραδείγματα, τα οποία θα προσφερθούν ως σημεία εκκίνησης και εργαλεία για τις άτυπες εκπαιδευτικές εκδηλώσεις που θα απευθύνονται σε τοπικούς λύσεις και προώθηση της οικονομίας σε αγροτικές περιοχέςενδιαφερόμενους, με σκοπό τη δημιουργία τοπικών συμπλεγμάτων μικρο-επιχειρηματικότητας, τα οποία θα χρησιμεύσουν ως εστιακά σημεία για συνεταιριστικές

01.

Διαφορετικά βήματα αγροτικής καινοτομίας

Τι σημαίνει καινοτομία σε αγροτικές περιοχές; Ορίσαμε το πλαίσιο της καινοτομίας σε 4 περιοχές

02.

Δομή της μεθοδολογίας

Θα ασχοληθεί με εφαρμογές ολοκληρωμένης προσέγγισης, σαν δια ζώσης, ανοιχτά εργαστήρια, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αγροτικής ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων ερευνητικών και καινοτόμων δράσεων τις οποίες θα αναλάβουν μέλη από τους εταίρους του έργου. Οι δράσεις αυτές θα σχετίζονται με τη γεωργική παραγωγή και την κτηνοτροφία, την αναμόρφωση παραδοσιακών επαγγελμάτων, την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και το σύνολο ψηφιακών εργαλείων για την προώθηση σε ένα ευρύτερο αγοραστικό κοινό καθώς και με και την αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στις αγροτικές περιοχές ως παράγοντες ανάπτυξης και αειφορίας της υπαίθρου.and sustainability.

Η μεθοδολογία αυτή είναι ένα σύνολο ικανοτήτων που βασίζεται σε διαφορετικούς τομείς καινοτομίας. Θα αποτελέσει ουσιαστικά τη βάση των μαθημάτων κατάρτισης και της τοπικής επώασης των επιχειρηματιών της υπαίθρου.

Πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε αυτά τα αποτελέσματα