Integrural

Είμαστε ένα δίκτυο από πολιτιστικούς μικροεπιχειρηματίες, πανεπιστήμια, αγροτικούς δήμους, κοινωνικά εργαστήρια, ειδικούς σε ψηφιακά μέσα και ερευνητές από Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία και Ελλάδα

Επιθυμούμε να βοηθήσουμε μικρούς αγρότες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε απομακρυσμένες περιοχές της Ευρώπης να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση σχετική με καινοτόμες λύσεις και στρατηγική σκέψη για τον τρόπο σύνδεσης της αγροτικής οικονομίας με την πολιτιστική κληρονομιά

ΓΙΑΤΙ INTEGRURAL

Σε αυτό το διακρατικό πλαίσιο, η μεταφορά και η ανατροφορδότηση γνώσης μπορεί να λειτουργήσει τόσο κάθετα όσο και οριζόντια: από τους εταίρους προς τους εκπαιδευόμενους, μεταξύ των εταίρων, μεταξύ των εκπαιδευόμενων, από τους μετέχοντες στις εκπαιδεύσεις ως εκπαιδευόμενοι προς τους τοπικούς ακροατές τους (δημιουργία συμπλεγμάτων), και βασικότερα, μεταξύ των συμπλεγμάτων στον “εικονικό κόμβο”
Screen reader support enabled.Σε αυτό το διακρατικό πλαίσιο, η μεταφορά και η ανατροφορδότηση γνώσης μπορεί να λειτουργήσει τόσο κάθετα όσο και οριζόντια: από τους εταίρους προς τους εκπαιδευόμενους, μεταξύ των εταίρων, μεταξύ των εκπαιδευόμενων, από τους μετέχοντες στις εκπαιδεύσεις ως εκπαιδευόμενοι προς τους τοπικούς ακροατές τους (δημιουργία συμπλεγμάτων), και βασικότερα, μεταξύ των συμπλεγμάτων στον “εικονικό κόμβο”
Turn on screen reader support

Καινοτομία στις αγροτικές περιοχές Σημαίνει δυνατότητες δικτύωσης και πειραματισμού

Ένας στους τρεις διαχειριστές αγροτικών επιχειρήσεων της ΕΕ παρακολούθησε είτε έναν βασικό είτε έναν πλήρη εκπαιδευτικό κύκλο μαθημάτων σχετικό με την αγροτική οικονομία, το μισό αυτής της ομάδας ολοκλήρωσε έναν πλήρη κύκλο κατάρτισης.

Ωστόσο, η πλειονότητα των αγροτών (68,2%) έμαθε το επάγγελμα μόνο μέσω της πρακτικής εμπειρίας. Είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη ότι το 31% των αγροτών στην Ευρώπη εκπροσωπείται από άτομα που είναι +65 και το 50% από άτομα που είναι μεταξύ 25 και 65 ετών

Αυτό θέτει σημαντικά γενεατικά ερωτήματα όσον αφορά τη μεταφορά ικανοτήτων και τον κατακερματισμό όσον αφορά τη δικτύωση.

Γενικά, το πρόβλημα ήταν να αντιμετωπίζουμε τις αγροτικές περιοχές ως «παθητικές» σε σύγκριση με τις αστικές περιοχές που θεωρούνται «ενεργές».

Διακρατική συνεργασία

Για την υλοποίηση των στόχων του έργου, η διακρατική συνεργασία είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας. Η ευρωπαϊκή αγροτικότητα είναι πολύπλευρη, ενώ οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές είναι σε μεγάλο βαθμό κοινές και πρέπει να αντιμετωπιστούν διακρατικά. Η διακρατική συνεργασία μπορεί να βοηθήσει να ξεπεραστούν τα μειονεκτήματα των αγροτικών περιοχών καθώς η γνώση και η καινοτομία τρέχουν και οδηγεί σε δημιουργική ανταλλαγή εμπειριών, επιτευγμάτων και ορθών πρακτικών προκειμένου να συνδέσει τη γεωργική παραγωγή με άλλες παραγωγικές δραστηριότητες, όπως τον πολιτιστικό και εναλλακτικό τουρισμό, το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ κ.λπ. .

Τρία επίπεδα εργασίας

1) Επιμόρφωση εκπαιδευτών: πιστεύουμε στη δημιουργία μιας άτυπης μορφής διαμεσολαβητών τοπικής ανάπτυξης.

2) Πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις: θέλουμε να περιλάβουμε και να εμπλέξουμε πολλούς ανθρώπους – επιχειρηματίες, ενδιαφερόμενους φορείς -, για να προβληματιστούμε σχετικά με την αγροτική ανάπτυξη και την πολιτιστική προσβασιμότητα.

3) Μεταφορά των προηγούμενων γνώσεων / τεχνικών των συνεργατών για τη διεύρυνση των τοπικών ομάδων και την παρακολούθηση εργασιών Θέλουμε να διευκολύνουμε την ανταλλαγή εμπειριών και να βελτιώσουμε τον τρόπο μεταφοράς της γνώσης μέσω ψηφιακών μέσων.

Η επιμόρφωση

Μπορείτε να κάνετε αίτηση και να γνωρίσετε επιχειρηματίες Από όλη την Ευρώπη

Πρώτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα: Κόρι, Ιταλία
Οινοποιία/ ανάπτυξη δεξιοτήτων και δημιουργία κυψελών ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο/ πολιτιστική κληρονομιά και αφήγηση.

Δεύτερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, Βίλα Ρεάλ, Πορτογαλία
Ορεινή κτηνοτροφία/ βιώσιμη ανάπτυξη/ αναγέννηση της υπαίθρου

Τρίτη εκπαίδευση, Κλερμόν Φερράν, Γαλλία
Παραγωγή τυροκομικών και κρέατος/ Συλλογική δυναμική και δημιουργία τοπικής ταυτότητας για εμπορισκούς σκοπούς/ περιφερειακή εδαφική ανάπτυξη